Nadwyżka budżetu po marcu wyniosła 3,1 mld zł - podało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

MF podał, że dochody po marcu wyniosły 88,5 mld zł, tj. 24,9 proc. planu na cały rok, a wydatki 85,3 mld zł, tj. 21,5 proc. planu.

Z danych MF wynika, że w okresie styczeń-marzec 2018 r. dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - marzec 2017 r. o ok. 3,3 proc., a dochody z podatku VAT były na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Jednocześnie wpływy w samym marcu z tego podatku były wyższe o ok. 27 proc. rdr.

"Pozwoliło to zrekompensować niższy poziom dochodów z VAT po styczniu związany z większym poziomem zwrotów dotyczących realizowanych inwestycji" - napisano.

MF podało, że:

- dochody z podatku PIT były wyższe o 16,3 proc. rdr (tj. ok. 1,8 mld zł),

- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,5 proc. rdr (tj. ok. 1,0 mld zł),

- dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,4 proc. rdr.

"Wysokie dochody z podatku PIT wiążą się z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą" - napisano.

Z kolei dochody z podatku CIT po I kwartale były niższe o 4,1 proc. rdr (tj. ok. 0,4 mld zł), co było związane głównie z układem kalendarza – termin rozliczenia rocznego CIT przypadał na sobotę (31 marca), co oznaczało przesunięcie części wpływów na kwiecień.

W okresie styczeń - marzec 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 5,6 mld zł i było wyższe o 0,6 mld zł (tj. 11,7 proc.) w stosunku do okresu styczeń - marzec 2017 r.