Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej spadł w marcu o 0,8 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 5,4 - poinformował w środę GUS.

"W porównaniu do marca 2017 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 7,4 p. proc." - dodano w komunikacie GUS.

Urząd statystyczny podał, ze wśród składowych wskaźnika, niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 3,1 i 3,0 p. proc.). Natomiast poprawiły się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 1,4 i 0,5 p. proc.).

"Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 1,3 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 2,9" - napisano w komunikacie. W marcu br. WWUK osiągnął wartość o 7,1 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2017 r.

Zgodnie w informacją GUS, na spadek wartości wskaźnika wpłynęły głównie pogarszające się oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadki odpowiednio o 3,1 i 2,8 p. proc.). Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,4 p. proc.).

Jak wyjaśnia GUS, oba wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. W marcu 2018 r. przeprowadzono 1362 wywiady, w tym 88 metodą CATI – wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo.