Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym br. wzrosła o 7,7 proc. rdr, a w porównaniu ze styczniem tego roku zaobserwowano spadek sprzedaży detalicznej o 2,8 proc. - poinformował w czwartkowym komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

"Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym br. wyniosła 107,7 w skali roku. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej utrzymało się na takim samym poziomie jak przed miesiącem i było wyższe w niż w lutym 2017 r. (wzrost o 5,2 proc.). W porównaniu ze styczniem br. roku miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 2,8 proc." - napisano w komunikacie GUS.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym br. była o 0,8 proc. wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem.

"W lutym 2018 r. wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku utrzymał się we wszystkich grupowaniach" - zauważył GUS.

Jak wyjaśnił GUS, wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” najwyższy wzrost w lutym 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (w cenach stałych) zaobserwowano w przedsiębiorstwach z grupy „pozostałe” (o 10,9 proc. wobec wzrostu o 1,1 proc. przed rokiem). Znaczny - zdaniem GUS - wzrost sprzedaży odnotowano również w przedsiębiorstwach handlujących paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 8,8 proc.) oraz wchodzących w skład grupy „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (o 7,9 proc.).

"Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej +ogółem+ najwyższy wzrost wykazały podmioty sprzedające tekstylia, odzież, obuwie (o 20,7 proc.). W okresie styczeń-luty br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 8,1 proc. (wobec wzrostu o 7,0 proc. w 2017 r.)" - dodano.

Urząd statystyczny zaznaczył, że w strukturze sprzedaży detalicznej ogółem największy udział procentowy stanowi grupa „żywność, napoje i wyroby tytoniowe”. W tym przypadku wzrost wyniósł 2,6 proc. rdr., ale w porównaniu ze styczniem br. nastąpił spadek o 0,1 proc.

Zgodnie z komunikatem GUS sprzedaż detaliczna w lutym 2018 r. liczona w cenach bieżących wzrosła o 7,9 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 3,0 proc.