Produkcja przemysłowa w lutym 2018 r. wzrosła o 7,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 2,2 proc. - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Zdaniem GUS wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w lutym, w skali roku, obserwuje się od siedmiu lat.

Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się wzrostu produkcji w lutym rdr o 7,9 proc., zaś w ujęciu miesięcznym spadku o 1,4 proc.

"Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lutym br. o 7,4 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,2 proc.) i o 2,2 proc. niższa w porównaniu ze styczniem br." - napisano w komunikacie urzędu statystycznego.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,3 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,3 proc. wyższym w porównaniu ze styczniem br. Natomiast w okresie styczeń - luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 8 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,2 proc.

"Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w lutym, w skali roku, obserwuje się od siedmiu lat. Udział wartości produkcji działów przemysłu, w których odnotowano wzrost wyniósł 83,2 proc." - zaznaczył GUS.

Zgodnie z danymi GUS w stosunku do lutego ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 20,5 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 17 proc., wyrobów z metali – o 15,6 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 13,4 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 12 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 11 proc., urządzeń elektrycznych – o 10,8 proc., mebli – o 10 proc.

"Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 12,8 proc., pozostałego sprzętu transportowego – o 7,2 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego oraz w produkcji odzieży - po 2,9 proc." - dodano.