Eksport towarów z Polski wzrósł w grudniu ub. r. o 2,1% r/r do 15 232 mln euro, zaś import wzrósł o 10,9% r/r do 16 500 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1 268 mln euro, w analogicznym miesiącu 2016 r. wyniosło +48 mln euro.

W całym 2017 r. eksport wzrósł o 11,5% r/r i wyniósł 197,84 mld euro, zaś import zwiększył się o 13% r/r do 174,56 mld euro, podał bank centralny.

"W grudniu 2017 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 64 mld zł, co oznacza spadek o 2,2 mld zł, tj. o 3,3% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. Na spadek ten wpłynęła przede wszystkim mniejsza liczba dni roboczych w porównaniu z grudniem 2016 r. Najsilniej obniżył się eksport przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup na co wskazuje skala spadku sprzedaży samochodów osobowych, odbiorników telewizyjnych czy sprzętu AGD" - napisał bank centralny w komentarzu.

Wartość importu towarów w porównaniu z grudniem 2016 r. wzrosła o 3,3 mld zł, tj. o 5,1% i osiągnęła poziom 69,3 mld zł.

"Wzrost ten był jednak niższy niż w poprzednich miesiącach w wyniku wspomnianej wcześniej mniejszej liczby dni roboczych. Duże transakcje jednostkowe – zakup samolotów oraz zwiększone dostawy ropy naftowej skompensowały odnotowany spadek wartości importu w części grup towarowych. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 5,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,2 mld zł" - czytamy dalej.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,2 mld zł i wzrosły o 9,6% r/r, podał też NBP. Wartość rozchodów wyniosła 13,6 mld zł i wzrosła o 7,8%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 6,6 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (2,8 mld zł), podróży zagranicznych (2 mld zł) oraz usług transportowych (1,8 mld zł).