Warszawska Giełda Papierów Wartościowych w 2017 r. była 3. rynkiem w Europie - ex aequo z hiszpańską giełdą BME - pod względem liczby debiutów - poinformowała w piątek GPW. Dodano, że na warszawskim parkiecie wartość IPO w 2017 r. wyniosła ponad 1,8 mld euro i była najwyższa od 2011 r.

GPW w komunikacie poinformowała, że w ubiegłym roku z sukcesem przeprowadzono 27 ofert pierwotnych - osiem na rynku głównym GPW oraz 19 na NewConnect.

"Jak podaje Raport „IPO Watch Europe” przeprowadzony przez firmę doradczą PwC stawia to naszą giełdę na trzecim miejscu wraz z giełdą hiszpańską pod względem liczby oraz na ósmym miejscu pod względem wartości Initial Public Offering (IPO)" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem prezesa GPW Marka Dietla "Dobra sytuacja makroekonomiczna w Europie, umacnianie się polskiej waluty oraz dobre postrzeganie przez inwestorów naszej gospodarki przełożyły się także na wzrost wartości kapitału pozyskanego na rozwój poprzez rynek publiczny".

"Cieszy nas silna pozycja GPW wśród europejskich parkietów pod względem liczby i wartości IPO, ale jeszcze bardziej cieszy nas to, że na Giełdę trafia coraz więcej spółek, których produkty mogą być skalowalne globalnie. Instytucje rynku kapitałowego stają się bardziej komplementarne. Na GPW debiutują kolejne spółki z portfeli funduszy wspartych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy. Mają one bardzo duży potencjał wzrostu, co w przyszłości może przełożyć się na zyski inwestorów" - powiedział, cytowany w komunikacie, Dietl.

Jak podano, spółka Play Communications z ofertą o wartości 1,0 mld euro uplasowała się na ósmym miejscu największych europejskich debiutów 2017 r.

W 2017 r. wartość rynkowa spółek debiutujących na rynku głównym GPW i NewConnect wyniosła na koniec roku 16,7 mld zł i była ponad dwukrotnie wyższa, niż wartość rynkowa spółek wycofanych (8,2 mld zł). W tym kapitalizacja 14 spółek wycofanych po wezwaniu stanowiła 6,4 mld zł, czyli ponad 10 mld zł mniej niż nowych spółek, które trafiły na rynki akcji GPW.

W komunikacie podano, że GPW to największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. (PAP)