Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, na koniec III kwartału 2017 r. wyniósł 52 proc. PKB wobec 53,2 proc. PKB w II kw. 2017 r. i wobec 53,18 proc. PKB w III kw. 2016 r. - podał Eurostat.

Natomiast polski deficyt sektora finansów publicznych w III kwartale 2017 r. wyniósł 0,7 proc. PKB. W II kwartale deficyt wyniósł 1,1 proc. PKB.