Natomiast polski deficyt sektora finansów publicznych w III kwartale 2017 r. wyniósł 0,7 proc. PKB. W II kwartale deficyt wyniósł 1,1 proc. PKB.