Ekonomiści w przeprowadzonej przez Polską Agencję Prasową ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym wzrosły o 0,7 proc., a w ujęciu miesięcznym pozostały bez zmian.

Poniżej tabela ze szczegółami:

grudzień grudzień listopad listopad
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 0,3 -0,3 1,8 0,0*
górnictwo i wydobywanie -0,9 -0,8 4,9* -0,1*
przetwórstwo przemysłowe 0,5 -0,3 1,8* 0,1
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -0,6 -0,1 -0,5* -0,4*
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 1,4 0,1 2,0* -0,2*
PRODUKCJA BUDOWLANA 1,4 0,2 1,2* 0,3

* - dane skorygowane