Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-listopad 2017 r. odnotowano w odniesieniu do produktów metalurgicznych (o 17%) i wyrobów chemicznych (o 13,5%), wynika z danych Ministerstwa Rozwoju.

"W przekroju towarowym najszybciej w okresie 11 miesięcy 2017 r. rosła sprzedaż wyrobów metalurgicznych (o 17%), które obecnie odpowiadają za 10% naszej całkowitej sprzedaży. Dynamicznie także zwiększył się eksport wyrobów przemysłu chemicznego (o ok. 13,5%) oraz artykułów rolno-spożywczych (o 13%). Z kolei sprzedaż dominujących w naszych obrotach, wyrobów elektromaszynowych zwiększyła się o 8,2%" - czytamy w komentarzu do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że eksport wzrósł o 10,7% r/r do 187 688,3 mln euro w styczniu-listopad 2017 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 12,1% r/r do 185 876,9 mln euro. Dodatnie saldo wyniosło 1 811,4 mln euro wobec 3 848,3 mln euro w analogicznym okresie ub. roku.

W okresie 11 miesięcy ub.r. szybko w rósł eksport do Unii Europejskiej, tj. o 10,4% (do 149,7 mld euro), z tym że istniały wyraźne różnice w tempie jego wzrostu dla poszczególnych rynków, podkreślił resort.

Reklama

"Dynamiczny, dwucyfrowy wzrost odnotowano m.in. do Niemiec (10,7%), Francji (11,7%), Włoch (ponad 14%), Niderlandów (ok. 10%), Hiszpanii (ok. 10,5%) oraz Węgier (ok. 10%). Wolniej natomiast wzrosła sprzedaż na drugi i trzeci najważniejszy nasz rynek eksportowy, tj. czeski (7,7%) oraz brytyjski (5,4%). W obrotach z UE generujemy pokaźną nadwyżkę, która po 11 miesiącach ub.r. wyraźnie się zwiększyła (o 4,4 mld euro) do 38,2 mld euro" - czytamy dalej.

Tendencja do dynamicznego wzrostu eksportu została utrzymana w odniesieniu do rozwiniętych krajów pozaunijnych, stwierdzono także. W okresie styczeń-listopad 2017 r. sprzedaż na te rynki zwiększyła się o 14,3% (do blisko 12,7 mld euro), w tym do USA o ok. 28%, Szwajcarii o 12,7%, Australii o ok. 34% oraz RPA o ok. 17,5%. W wyniku znacznie szybszego wzrostu importu z tych rynków (o ok. 20%), ujemny bilans został zwiększony o blisko 0,8 mld euro do prawie 1,2 mld euro.

"Prawie 2-krotnie szybciej niż przeciętnie rósł eksport do krajów WNP, tj. o ok. 20%, do blisko 11,6 mld euro. Zadecydował o tym dynamiczny wzrost sprzedaży do Rosji (ok. 20%) oraz na Ukrainę (ok. 25%). Przełożyło się to na umocnienie znaczenia krajów WNP w naszym eksporcie – zwiększenie udziału o 0,5 pkt proc. do 6,2%, w tym Rosji o 0,2 pkt proc. do 3%" - podsumował resort.