Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o obniżeniu BGŻ BNP Paribas dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych w ujęciu skonsolidowanym na poziomie 0,60 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas zobowiązany do utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego w ujęciu skonsolidowanym na poziomie 0,68 pkt proc.

"Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,45 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,34 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie we wspomnianym piśmie KNF odnosząc się do kryteriów na potrzeby polityki dywidendowej banków na 2018 rok opublikowanych przez KNF 24 listopada 2017 roku poinformował, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez UKNF określono, że w przypadku banku indywidualny narzut (ST) mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, definiowany jako różnica pomiędzy TCR w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym z uwzględnieniem korekt nadzorczych, wynosi 0,00%, podano także.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.