W ujęciu rocznym odnotowano wzrost odpowiednio o: 1,7 proc. w strefie euro  i o 1,8 proc.

Eurostat szacuje, że w III kw. 2017 r. w całej UE zatrudnionych było 236,3 mln osób, w tym w strefie euro - 156,3 mln osób.