Po październiku nadwyżka budżetowa wyniosła 2,7 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Dochody z VAT były wyższe o 21,7 proc. rdr, tj. ok. 23,9 mld zł. MF podał, że deficyt sektora finansów publicznych wg. ESA'2010 na koniec października wyniósł ok. 7 mld zł.

MF podał, że wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-październik w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło:

  • dochody 295,0 mld zł, tj. 90,7 proc.
  • wydatki 292,4 mld zł, tj. 76,0 proc.
  • nadwyżka 2,7 mld zł

"Wg szacunkowych danych w okresie styczeń-październik 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 26,4 mld zł rdr. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 14,6 proc. rdr" - napisano.

MF podało, że wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń-październik 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 21,7 proc. rdr (tj. ok. 23,9 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,6 proc. rdr (tj. ok. 2,5 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 8,5 proc. rdr (tj. ok. 3,3 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 12,4 proc. rdr (tj. ok. 2,7 mld zł),

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-X 2017 r. wyniosły 3,6 mld zł, tj. 91,6 proc. planu.

"Według danych dotyczących wyniku budżetu państwa w okresie styczeń-październik oraz bardzo wstępnych informacji na temat wykonania dochodów i wydatków przez inne jednostki, istotne dla całego sektora finansów publicznych, deficyt sektora finansów publicznych (według metodyki ESA'2010) na koniec października szacowany jest na poziomie ok. 7 mld zł. Wzrost nierównowagi finansów publicznych (przyrost deficytu) w październiku br. nastąpił zgodnie z oczekiwaniami oraz tendencjami z lat poprzednich" - napisano.