W pierwszej połowie 2017 r. 74,2 proc. inwestorów na rynku forex poniosło stratę, o 0,8 pkt. proc. mniej niż rok temu - podała Komisja Nadzoru Finansowego. Średni wynik osiągnięty przez inwestora wyniósł -6.742 zł, wobec -6.572 zł w I połowie 2016 r.

W całym 2016 r. stratę poniosło 79,3 proc. klientów domów maklerskich inwestujących na rynku forex, zaś średni wynik wyniósł -10.060 zł.

KNF podał, że w I połowie 2017 r. liczba aktywnych klientów, którzy ponieśli stratę wyniosła 22.330, zaś zysk wypracowało 7.768. W I półroczu 2016 r. liczby te wyniosły odpowiednio: 22.713 i 7.560, a w całym 2016 r.: 30.673 i 8.018.

"Z danych UKNF wynika, że w I połowie 2017 r. zdecydowaną większość inwestorów dokonujących transakcji na rynku forex stanowili klienci detaliczni z 99,89 proc. udziałem w liczbie aktywnych klientów. Na koniec 2016 r. udział klientów detalicznych w liczbie aktywnych klientów wyniósł 99,84 proc." - napisano w komunikacie KNF.

Łączny zrealizowany zysk w I półroczu 2017 r. wyniósł 124,4 mln zł, wobec 136,6 mln zł rok wcześniej i wobec 141,5 mln zł w całym 2016 r.

Średni zysk na klienta wyniósł 16.018 zł wobec 18.068 zł w I półroczu 2016 r. i 17.649 zł w całym 2016 r.

Strata zrealizowana przez klientów w I połowie tego roku wyniosła 327,4 mln zł. W I połowie 2016 r. było to 335,6 mln zł, a w całym 2016 r. 530,7 mln zł.

Średnia strata przypadająca na klienta wyniosła 14.661 zł w I połowie 2017 r., wobec 14.774 zł rok wcześniej i wobec 17.303 zł w całym ubiegłym roku.

"Najbardziej popularnymi kategoriami instrumentów w I połowie 2017 r., podobnie jak w całym 2016 r., były instrumenty zaliczane do kategorii FOREX CFD oraz Index CFD" - napisano.