Grupa Tauron szacuje, że miała w I półroczu 2017 r. 2,094 mld zł EBITDA, 1,237 mld zł zysku operacyjnego i 1,005 mld zł zysku netto przy przychodach na poziomie 8,755 mld zł. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym II kwartale EBITDA grupy wyniosła ok. 908,8 mln zł i była zbliżona do oczekiwań rynkowych.

Z kolei zgodnie z szacunkami Enea miała w I połowie 2017 roku 606 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 1.341 mln zł EBITDA. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,567 mld zł, a EBIT 764 mln zł.

Bogdanka szacuje zaś, że miała w I półroczu 2017 roku 112,1 mln zł zysku netto i 318,6 mln zł zysku EBITDA.