"W związku z obecną oraz oczekiwaną sytuacją inflacyjną oraz na rynku pracy, Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) zdecydował o pozostawieniu bez zmian docelowego przedziału dla stopy funduszy federalnych na poziomie 1,00-1,25 proc." - napisano w komunikacie Fed, wydanym po zakończeniu dwudniowego posiedzenia. Decyzję podjęto jednogłośnie.

Ankietowani przez agencję Bloomberg ekonomiści spodziewali się takiej decyzji banku centralnego.

Rezerwa oczekuje, że redukcja jej portfela aktywów powinna rozpocząć się "relatywnie niedługo", co sugeruje ogłoszenie tej decyzji we wrześniu.

Reklama

"FOMC spodziewa się, że rozpoczęcie implementacji programu normalizacji sumy bilansowej nastąpi relatywnie niedługo, o ile gospodarka będzie rozwijać się mniej więcej z oczekiwaniami" - napisano w komunikacie.

Reklama

Podobnie jak oceniono w czerwcu "krótkoterminowe ryzyka dla perspektyw gospodarczych są z grubsza zbilansowane, jednak Komitet uważnie monitoruje rozwój sytuacji inflacyjnej" - napisano w komunikacie.

Zdaniem FOMC, inflacja w ujęciu 12-miesięcznym, także bazowa, spadła i znajduje się obecnie poniżej 2-proc. Poprzednio oceniano, że inflacja "ostatnio spadła" i pozostaje "nieco poniżej" 2 proc.

W krótkim terminie inflacja w ujęciu rocznym pozostanie nieco poniżej 2 proc., jednak w średnim terminie ustabilizuje się w okolicach 2-proc. celu Fed - napisano w komunikacie.

Odnosząc się do sytuacji na rynku pracy, Fed ocenił, że przeciętny wzrost liczby etatów był od początku roku solidny, a stopa bezrobocia spadła.

Fed w komunikacie, tak jak to czynił po poprzednich posiedzeniach, stwierdził iż oczekuje, że „warunki w gospodarce będą rozwijały się w kierunku, który uzasadnia stopniowe podwyżki stóp procentowych”.

Komunikat nie zawiera odniesień do ewentualnego terminu kolejnej podwyżki.

Dynamika cen w Stanach Zjednoczonych od lutego wyhamowuje niemal z każdym kolejnym miesiącem.

Ceny konsumpcyjne w USA w czerwcu wzrosły o 1,6 proc. rdr. wobec 2,7 proc. w lutym. Inflacja bazowa wyniosła 1,7 proc. rdr., podobnie jak w maju - najniżej od dwóch lat. Ostatni wzrost wskaźnika bazowego - do 2,3 proc. rdr - zanotowano w styczniu.

Deflator PCE, preferowana przez Fed miara inflacji, w maju spadł do 1,4 proc. rdr, wobec 1,7 proc. w IV. Wskaźnik w ujęciu bazowym zniżkuje już od 4 miesięcy - spadł do 1,4 proc. w maju wobec 1,8 proc. w lutym.

Liczba nowo utworzonych etatów w sektorach pozarolniczych w USA w czerwcu wzrosła o 222 tys. wobec 152 tys. przed miesiącem. W II kw. gospodarka USA wykreowała miesięcznie przeciętnie 194 tys. etatów. Średnia za I półrocze to 180 tys. wobec 186 tys. w całym 2016 r.

Stworzenie 75-100 tys. nowych etatów miesięcznie jest konieczne, by wchłonąć wchodzących na rynek pracowników.

Fed przedstawił plan normalizacji sumy bilansowej w czerwcu. Ustalono miesięczny limit sumy zapadających obligacji skarbowych, przychody z których nie będą mogły zostać reinwestowane w bilans na 6 mld USD miesięczne. Limit ten ma być zwiększany co trzy miesiące o 6 mld USD do poziomu 30 mld USD miesięcznie. Dla aktywów MBS (papiery zabezpieczone hipoteką) limit ustalono na 4 mld USD miesięcznie, co zwiększane ma być co kwartał o 4 mld USD do docelowego poziomu 20 mld USD miesięcznie.

Zgodnie z przedstawionymi wcześniej wytycznymi, odchudzanie bilansu ma trwać do momentu, gdy Fed oceni, iż w jego portfelu znajduje się tyle aktywów, ile koniecznych jest do prowadzenia skutecznej i wydajnej polityki monetarnej.

Rynek terminowy wycenia prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki fed funds najwcześniej w grudniu (na ok. 50 proc.).

Aktualna projekcja ścieżki stóp procentowych Fed z czerwca wskazuje na w 3 podwyżki kosztu pieniądza w USA rocznie w 2017 r. i 2018 r.

Protokół z zakończonego w środę posiedzenia Fed zostanie opublikowany 16. sierpnia. Kolejne posiedzenie Rezerwy Federalnej zaplanowane jest na 19-20 września 2017 r.

W czerwcu Rezerwa Federalna podwyższyła docelowy przedział wahań dla stopy fed funds o 25 pb. do 1,00-1,25 proc. Była to czwarta podwyżka w rozpoczętym w grudniu 2015 r. cyklu zacieśniania polityki monetarnej. Wcześniej, od grudnia 2008 r., Fed utrzymywał stopę procentową na poziomie 0,0-0,25 proc.