Jedynie 17% banków w Polsce, a 31% na świecie, kupuje od fintechów gotowe produkty lub usługi. Z kolei 44% deklaruje współpracę, ale nadal dla większości graczy (56%) odpowiedzią na rosnącą konkurencję w sektorze finansowym jest jedynie monitorowania działań fintechów, wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu PwC.

"Ze względu na to, że Polska jest jednym z globalnych liderów pod względem zaawansowania bankowości, współpraca banków i fintechów pozostanie punktowa, najczęściej przybierając formę rozwiązań white label. Większe zmiany w tym zakresie mogą spowodować nowe regulacje PSD2, które stworzą bankom szansę wyboru strategii w zależności od chęci otwartości na współdzielenie się danymi oraz budowania i dostarczania usług o wartości dodanej" - czytamy w raporcie firmy doradczej PwC "Banki i fintechy - małżeństwo z rozsądku".

Według partnera w PwC Łukasza Bystrzyńskiego, banki nie powinny traktować fintechów jak zagrożenie, a raczej jak akcelerator własnego rozwoju.

"Pomiędzy nimi istnieje szeroki potencjał współpracy w budowie wspólnych innowacyjnych rozwiązań digitalowych - skorzystać mogą na tym banki, fintechy i - co ważne - klienci. Innowacje i przyszłość to jednak nie tylko nowe technologie, ale również nowe umiejętności i kompetencje, np. oczyszczanie danych, zaawansowane modelowanie, biznesowa interpretacja wyników oraz oczywiście praca w trybie agile i wykorzystanie design thinking. Tu również z pomocą mogą przyjść fintech-y, bo same banki nie będą w stanie wystarczająco szybko zmienić swojego DNA i przyciągnąć tych 'myślących inaczej'" - powiedział partner w PwC, lider zespołu usług doradczych dla sektora finansowego Łukasz Bystrzyński, cytowany w komunikacie.

Dla polskich banków obecnie priorytetami są przede wszystkim wzmacnianie relacji biznesowych z klientami (aplikacje mobilne, wykorzystanie data analytics), cyberbezpieczeństwo oraz efektywność operacyjna (robotyka).

"Inwestycje w nowe technologie na świecie są bardziej długoterminowe, dlatego znacząca część nakładów jest przeznaczana dodatkowo na rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję. Ciągle poza radarem sektora finansowego znajduje się natomiast blockchain - 35% respondentów z Polski i 17% na świecie nie wie, czym jest ta technologia i jakie może mieć znaczenie dla całej branży. Aż 57% banków w naszym kraju nie uwzględnia nawet blockchain'a w swoich strategiach (38% globalnie)" - czytamy dalej.

Eksperci PwC podkreślają, że choć skala tego typu rozwiązań jest na razie bardzo ograniczona, to blockchain jest technologią przyszłości. W ich ocenie, przełomem mogłoby być zastosowanie blockchain'a w systemach transakcyjnych (np. BLIK), do zawierania transakcji giełdowych, czy prowadzenia ksiąg wieczystych.

Zdaniem autorów raportu PwC, w najbliższych latach oddziały pozostaną znaczącym źródłem dochodów dla banków, zmieni się natomiast ich rola, format i lokalizacje. Placówki banków skoncentrują się wyłącznie na sprzedaży, a ich liczba zmniejszy się. Jedną z technologii mogących w znaczący sposób wpłynąć na osiągane przez banki w przyszłości wyniki jest geolokalizacja.

"Dzięki niej możliwa jest optymalizacja posiadanej sieci placówek. Geolokalizacja pozwala odpowiedzieć na cztery podstawowe pytania związane z organizacją oddziałów: ile placówek, gdzie, w jakim formacie i ilu ludzi powinno pracować w oddziale. Technologia ta bazuje na analityce dużych zbiorów danych i porównaniu wyników osiąganych przez różne oddziały należące do sieci. Warto jednak pamiętać, że koszty nie zawsze mają pierwszorzędne znaczenie - dane mogą bowiem pokazać, że oddział leży w bardzo perspektywicznej lokalizacji i w określonej perspektywie czasowej jego wyniki mogą ulec znaczącej poprawie" - powiedział menedżer w dziale doradztwa biznesowego PwC Michał Kliś, cytowany w komunikacie.

Nowe technologie wymagają także zmianę kompetencji pracowników w wielu obszarach bankowości. Banki walczą o przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników o specyficznych, nowych kompetencjach, takich jak analityka danych big data (a przede wszystkim biznesowa interpretacja zaawansowanych analiz matematycznych), realizacja działań w internecie czy robotyka.

"Kompetencje te banki mogą budować wewnętrznie poprzez programy innowacyjne oraz akceleracyjne lub rozwijać we współpracy z innymi podmiotami na rynku, czyli fintechami. Zadbanie o 'nowe umiejętności' będzie stanowiło istotną przewagę konkurencyjną dla banków" - czytamy także w raporcie.

PwC wskazało, że średni czas rekrutacji w bankach w Polsce w ostatnich 5 latach wydłużył się o ponad 25%, a koszt rekrutacji jednej osoby z zewnątrz organizacji wzrósł o 30%.

Respondenci badania PwC, oceniając potencjalne zagrożenia płynące ze współpracy z fintechami wskazali przede wszystkim na bezpieczeństwo IT, regulacje prawne oraz różnice kulturowe. Według ekspertów PwC, widać już jasno, że zarówno na świecie, jak i w Polsce, fintechy na dobre zadomowiły się w sektorze finansowym.

"Odsetek instytucji finansowych zaangażowanych we współpracę z fintechami rośnie i będzie rósł nadal. Z perspektywy czasu jedynie takie rozwiązanie wydaje się rozsądne. Obie strony chcą czegoś, co ma ta druga – fintechy posiadają inteligentne i innowacyjne technologie, a banki - pieniądze" - podsumował starszy menedżer w zespole usług doradczych dla sektora finansowego w PwC Marek Chlebicki, cytowany w komunikacie.

Raport powstał na podstawie badania PwC Fintech Survey 2017 (ang. Redrawing the lines: FinTech's growing influence on Financial Services), w którym wzięło udział 1308 ankietowanych z 71 krajów. Respondentami byli przedstawiciele kadry kierowniczej banków i fintech-ów, a także pośredników płatności oraz spółek ubezpieczeniowych. Najliczniejszą grupę stanowili prezesi organizacji (21%) oraz dyrektorzy departamentów (15%).