Ministerstwo Rozwoju w najnowszym raporcie kwartalnym podwyższyło prognozę wzrostu eksportu w tym roku do 7,5 proc. wobec 5 proc. prognozowanych wcześniej, ale zastrzega, że prognoza obarczona jest dużym ryzykiem ze względu na sytuację światową.

MR spodziewa się, że eksport w Polsce wzrośnie o 7,5 proc., do ok. 197,4 mld EUR wobec wzrostu o 5 proc. do 192,8 mld EUR prognozowanych wcześniej.

Wg MR import wzrośnie o 9 proc. do 195 mld EUR wobec wzrostu o 6,5 proc., do ok. 190,5 mld EUR wcześniej.

Nadwyżka obrotów towarowych wyniesie ok. 2,4 mld EUR wobec 2,3 mld EUR wcześniej.

Reklama

"Należy tutaj podkreślić, że aktualne prognozy obarczone są ryzykiem. Jak pokazał rok 2016 r. sytuacja w globalnej gospodarcze zmienia się dynamicznie i jest nieprzewidywalna; społeczeństwa podejmują zaskakujące, czasem ciężkie do zrozumienia decyzje/wybory, które następnie rzutują na sytuację nie tylko danego kraju, ale także regionu czy nawet świata" - napisano w komentarzu.

"Ponadto zewnętrzne czynniki ryzyka dla prognozy handlu zagranicznego Polski związane są z: postępami w negocjacjach przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z UE, wynikami wyborów w Niemczech, polityką handlową i gospodarczą USA, rozwojem stosunków handlowych USA z Chinami, rozwojem sytuacji gospodarczej Chin, polityką Rosji oraz napięciami geopolitycznymi" - dodano.