Zapewniał, że "sektor bankowy nie generuje istotnych ryzyk".

Chrzanowski wypowiadał się m.in. o kredytach mieszkaniowych. "Należy zgodzić się z tezą, że sytuacja w której niemal 100 procent kredytów mieszkaniowych udzielonych jest ze zmiennym oprocentowaniem jest sytuacją nietypową" - mówił.

"Istnienie kredytów mieszkaniowych o stałej stopie mogłoby stworzyć klientom większą możliwość wyboru" - dodał.

KNF nie planuje jednak faworyzować kredytów o stałym oprocentowaniu. Między innymi dlatego, że wiążą się one z pewnym zagrożeniem dla sektora finansów, a także są po prostu droższe dla klientów - mówił szef KNF.

Chrzanowski ponownie opowiedział się też za "instytucjonalnym połączeniem nadzoru mikro i makroostrożnościowego (chodzi o integrację KNF z NBP - PAP)", bo - argumentował - będzie to służyć stabilności sektora finansowego. "Oczywiście taką reorganizację należy zaplanować w sposób odpowiedzialny i przeprowadzić tak, by uniknąć jakiejkolwiek formy luki organizacyjnej czy przejściowego pogorszenia jakości nadzoru" - powiedział.

"Jednak w potencjalnej sytuacji kryzysowej taka integracja służyć będzie np. przyspieszonej wymianie informacji i szybszym decyzjom" - argumentował Chrzanowski.