Ogłoszona strategia Alior Banku na lata 2017-2020 stawia przed zarządem banku ambitne, ale realne zadania, ocenił prezes PZU, największego akcjonariusza banku, Michał Krupiński. Zadeklarował, że PZU będzie wspierać plany banku, które wpisują się w strategię Grupy PZU.

"Strategia Alior Banku na lata 2017-2020 jest kolejnym krokiem w budowaniu nowoczesnej, innowacyjnej oferty przy pełnym wykorzystaniu potencjału Grupy PZU. Stawia przed zarządem ambitne, a jednocześnie realne do osiągnięcia cele. Będziemy wspierali Alior Bank w realizacji planu rozwoju. Wpisuje się w on strategię Grupy PZU do 2020 roku, która opiera się na innowacjach, wzroście i optymalizacji kosztowej. Zakłada stworzenie jednej z najbardziej innowacyjnych grup ubezpieczeniowych w Europie" - powiedział Krupiński, cytowany w komunikacie.

Krupiński jest przewodniczącym rady nadzorczej Alior Banku.

Priorytety strategii Alior Banku to wzrost satysfakcji klientów dzięki prostej, przejrzystej ofercie oraz najnowszej generacji rozwiązaniom mobilnym i internetowym. Bank chce wzmocnić pozycję najbardziej innowacyjnego banku na rynku oraz zapewnić 14% zwrot z kapitału dla akcjonariuszy, podkreślił ubezpieczyciel.

"Strategia na lata 2017-2020 zakłada, że Alior Bank będzie jeszcze bardziej innowacyjny i przyjazny klientom oraz wzmocni swoją pozycję kapitałową. Zgodnie z tymi planami Alior Bank o połowę uprości ofertę produktów i usług, wprowadzi nowe rozwiązania cyfrowe ułatwiające zakup produktów i usług online oraz zainwestuje dodatkowe 400 mln zł w IT i innowacje, zapewniając bezpieczne przejście klientów przez rewolucję technologiczną w bankowości. Bank utrzyma najwyższy na rynku poziom marży odsetkowej - 4,5%, obniży wskaźnik kosztów do przychodów do 39% oraz zapewni akcjonariuszom banku wzrost zwrotu z kapitału z 8% w 2016 r. do 14% w 2020 r." - czytamy dalej.

Alior Bank zadeklarował też w strategii gotowość do rozpoczęcia wypłacania dywidendy od 2020 r.

PZU ma ok. 25,26% akcji Alior Banku, który przejął wcześniej Meritum Bank oraz podstawową działalność (bez kredytów hipotecznych i TFI) Banku BPH (połączenie prawne już nastąpiło, a operacyjne planowane jest do 31 marca 2017 r).

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 61,21 mld zł na koniec 2016 r.