Tempo wzrostu w I kwartale 2017 r. powinno nadal przyspieszać, głównie na skutek odbicia nakładów brutto na środki trwałe - oczekują analitycy Ministerstwa Rozwoju.

"W ocenie MR tempo wzrostu w pierwszym kwartale 2017 roku powinno nadal przyspieszać, głównie na skutek odbicia nakładów brutto na środki trwałe. Trwale powinny zaś rosnąć konsumpcja oraz eksport" - napisano w komentarzu MR dotyczącym wtorkowej publikacji GUS.

We wtorek GUS podał, że Produkt Krajowy Brutto w IV kwartale 2016 r. wzrósł o 2,7 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 2,5 proc. rdr w III kwartale

Zdaniem MR, analiza danych wyrównanych sezonowo wskazuje na nieco odmienny od wcześniejszego obraz gospodarki w poszczególnych kwartałach 2016 roku.

"W czwartym kwartale 2016 roku wzrost wartości dodanej brutto odnotowano we wszystkich, łącznie z budownictwem, sektorach gospodarki. W większości sektorów był on szybszy od odnotowanego w trzecim kwartale. To wspiera diagnozę o przejściowym charakterze spowolnienia w pierwszych trzech kwartałach i pozwala optymistycznie oceniać sytuację gospodarczą w perspektywie najbliższych kwartałów" - napisano.

"Analiza składników popytu wskazuje na trwały charakter wzrostu konsumpcji oraz eksportu, a także na odbicie nakładów brutto na środki trwałe, których dno przypadło na trzeci kwartał 2016 roku. W ocenie Ministerstwa Rozwoju struktura wzrostu gospodarczego, pozostaje korzystna i wskazuje na zrównoważony rozwój polskiej gospodarki" - dodano. (PAP)