Ekonomiści spodziewali się deficytu na poziomie 621,5 mln euro.

Liczone w PLN saldo rachunku bieżącego, w grudniu 2016 r. było ujemne i wyniosło 2,4 mld PLN.

"Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (5,0 mld PLN), dochodów wtórnych (1,4 mld PLN) i obrotów towarowych (0,7 mld PLN) oraz dodatnie saldo usług (4,7 mld PLN)" - napisano w komentarzu.

Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 3,4 mld PLN.

W grudniu wartość eksportu towarów wyniosła 64,8 mld PLN, a importu 65,5 mld PLN.

Eksport towarów zwiększył się o 6,1 mld PLN, tj. o 10,4 proc., natomiast import towarów w porównaniu do grudnia 2015 r. wzrósł o 7,4 mld PLN, tj. o 12,7 proc.

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,7 mld PLN. W analogicznym okresie 2015 było ono dodatnie i wyniosło 0,6 mld PLN. (PAP)