Nadzwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zwołane na 4 stycznia 2017 r. podejmie decyzje w sprawie zmiany na stanowiska prezesa zarządu, wynika z projektów uchwał.

Ponadto w projektach przewidziano uchwały ws. dokonania zmian w radzie giełdy.

Obecna prezes GPW Małgorzata Zaleska uzyskała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na objęcie stanowiska w lutym br.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.