- Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby jakikolwiek bank namawiał klienta do ryzykownej operacji. - mówił w studiu DGP Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich.

Prezes podkreślał, że bank powinien pokazać różne scenariusze, ale to klient decyduje, czy skorzysta z danej oferty chyba, że korzysta ze specjalnego doradcy inwestycyjnego.

W ciagu ostatnich 30 lat dzięki bankom kupowaliśmy mieszkania i samochody, wchodziliśmy w świat bankowości cyfrowej, kart płatniczych i kredytowych, poznawaliśmy nowe sposoby oszczędzania. Wydaje się, że rola tych instytucji w transformacji gospodarczej była bardzo istotna i w przeważającej mierze pozytywna. Jednak, co jakiś czas miały miejsce wydarzenia budzące duże wątpliwości i zastrzeżenia klientów oraz mogące nadszarpnąć zaufanie klientów do tych instytucji.

Tytułem przykładu można tu wymienić pojawiające się zarzuty wobec kredytów walutowych, polisolokat, odwróconych opcji walutowe, czy długoletnich kredytów mieszkaniowych opartych o zmienną stopę procentową. Niektóre z tych spraw trafiały do sądów, nierzadko przyznających rację klientom. W innych przypadkach miały miejsce rozwiązania polubowne, burza medialna lub tylko złe emocje po obu stronach. A to wszystko pomimo istnienia wyspecjalizowanych instytucji mających sprawować pieczę nad rynkiem i bezpieczeństwem klientów, jak min. KNF, Rzecznik Finansowy, czy UOKiK.

W takiej sytuacji zasadnym wydaje się pytanie, gdzie jest granica za którą bank - często postrzegany i postrzegający się, jako instytucja zaufania publicznego - musi być jednak traktowany z ostrożnością, a oferty oraz porady jego pracowników starannie sprawdzane i weryfikowane. I to nie tylko dlatego, że któryś bank lub jego przedstawiciele mogą działać z ewidentnie złą wolą. Również z tej przyczyny, że jest oczywistym i naturalnym, że w pewnym zakresie interesy banku i klienta pozostają sprzeczne. Każda ze stron chce bowiem uzyskać dla siebie jak najkorzystniejsze warunki.

O tej granicy i wybojach na drodze współpracy klientów z bankami rozmawialiśmy z Prezesem Związku Banków Polskich, Krzysztofem Pietraszkiewiczem. Osobą, która od ponad 30 lat obserwuje i współtworzy rozwój polskiej bankowości. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu wideo.