W szczególności zaś omawia:

- zmianę zasad obliczania składek zdrowotnych,

- nowe regulacje w zakresie odprowadzania składek przez członków zarządu spółki z o.o.,

- niejasności, co do momentu powstania obowiązku odprowadzania składek przez wspólników spółki z o.o. w organizacji,

- dobrowolną składkę chorobową po nowemu,

- uproszczenie procedury odbierania nienależnie wypłaconego zasiłku chorobowego,

- korekty deklaracji w zakresie przedawnionych składek,

- przerzucenie na pracodawców odpowiedzialności za szarą i czarną strefę