Najnowsze wydanie „Obserwatora Finansowego” ukazuje nam wizje przyszłości bliskiej i dalekiej. W tym numerze, głosem najlepszych ekspertów, próbujemy odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań, dotyczących sztucznej inteligencji i tego jak generatywna AI wpłynie na bankowość, edukację oraz inne dziedziny życia.

Wywiad z Dwightem H. Perkinsem, amerykańskim ekonomistą i profesorem Uniwersytetu Harvarda, pomoże zrozumieć, co okaże się ważniejsze: czy sam rozwój technologiczny, w tym sztucznej inteligencji, czy jednak klasyczne fundamenty „starej” gospodarki. Z kolejnych analiz dowiemy się też m.in jak rozwijanie generatywnej sztucznej inteligencji przełoży się na wzrost gospodarczy, jaka może być przyszłość banków centralnych, czy roboty nas zastąpią, a także jakie mogą być zawody przyszłości, które będą na topie przez kolejne 30 lat.

Znany futorolog Rohit Talwar, w specjalnym wywiadzie dla Obserwatora Finansowego, przekonuje że AI może na nowo zdefiniować sposób działania banków, ich interakcje z klientami oraz sposób zarządzania ryzykiem. Przewiduje również, że AI zostanie wykorzystana do budowy inteligentnych pieniędzy, przekształcając sposób życia i pracy ludzi.

W tym wydaniu kontynuujemy też debatę na temat gospodarki europejskiej i wspólnej waluty. W swoim artykule Profesor Tomasz Grzegorz Grosse udowadnia, że system unii walutowej został źle zaprojektowany od samego początku, a centralizacja w wydaniu Brukseli nie tylko jest dysfunkcjonalna, ale przede wszystkim antydemokratyczna i zabija swobodę debaty publicznej w Europie.

Tu warto przypomnieć, że sam Oliver Hart, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, w swoim przemówieniu z okazji odebrania wyróżnienia Banku Szwecji przyznał, że Bruksela coraz bardziej zmierzając w kierunku centralizacji i unifikacji popełnia błąd, i jest to recepta na porażkę. Zaznaczał, że aby projekt integracyjny w Europie mógł przetrwać, należy iść w przeciwną stronę i zdecentralizować szereg polityk gospodarczych, pozostając tylko przy wspólnym rynku europejskim. Jego zdaniem, największym błędem integracji było właśnie przyjęcie wspólnej waluty.

W najnowszym wydaniu przeczytamy również o ewolucji podejścia banków centralnych do zasobów złota. Co warte podkreślenia, rola tego kruszcu ulegała znaczącym przemianom wraz z ewolucją międzynarodowego systemu walutowego.

Jak zawsze stawiamy pytania i szukamy odpowiedzi punktach tematach, które budzą dziś zainteresowanie wielu ludzi ekonomii i gospodarki. W tym numerze skupiamy się na Chinach – czy „Państwo Środka” ma szanse, by objąć fotel światowego lidera w nowych technologiach i czy jest to tylko kwestia czasu? Warto także zwrócić uwagę na analizę problemu jak Chiny finansowo kolonizują Afrykę.

Dodatkowo zachęcamy, by poznać rozważania na temat miejsca Europy w wyścigu technologicznym. Czy „Stary Kontynent” jest skazany na porażkę w konkurencji na technologie i co można zrobić by tak się nie stało?

Kwartalnik i opiniotwórczy portal ekonomiczny

Drukowany kwartalnik „Obserwator Finansowy” jest ekskluzywną formą funkcjonującego od 2009 r. serwisu internetowego obserwatorfinansowy.pl – portalu wydawanego przez NBP, w którym codziennie publikowane są merytoryczne treści z zakresu ekonomii i finansów w formie przystępnej nie tylko dla ekspertów.

Kwartalnik „Obserwator Finansowy” wypełnia lukę na rynku prasy społeczno-ekonomicznej. Wydawca stawia sobie za cel, by magazyn stał się ważnym źródłem wiedzy ekonomicznej, miejscem dyskusji o gospodarce i wymiany myśli – swoistym forum oraz przestrzenią do debaty. Na łamach „Obserwatora Finansowego” czytelnicy mają okazję poznać głosy naukowców i ekspertów, którzy w sposób rzetelny wyjaśniają mechanizmy funkcjonowania różnych zjawisk ekonomicznych. Autorami tekstów są zarówno eksperci Narodowego Banku Polskiego, jak również wybitni naukowcy, dziennikarze oraz publicyści specjalizujący się w szeroko pojmowanej tematyce gospodarczej.

Serwis www.obserwatorfinansowy.pl zajął 4. miejsce w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali o profilu ekonomiczno-biznesowym w 2023 roku, przygotowywanym przez Instytut Monitorowania Mediów (IMM).