W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów odpowiedział, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku może zmniejszyć dochody własne samorządów, ale jednocześnie zwiększyć część rozwojową subwencji ogólnej - czyli zwiększyć wydatki budżetu państwa. Neneman odniósł się również do aktualności postulatu, z którym Koalicja Obywatelska szła do wyborów.

Na stronach sejmowych została opublikowana odpowiedź wiceministra Nenemana na interpelację posła Piotra Müllera (PiS) w sprawie podniesienia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 60 tys. zł.

W odpowiedzi wiceminister wskazał, że postulat ten pozostaje aktualny. "Jego realizacja będzie poprzedzona stosownymi analizami i w konsekwencji będzie korespondować z wynikami audytu stanu finansów publicznych” – dodał.

Wiceszef MF poinformował, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł mogłoby w warunkach 2024 r. spowodować „zmniejszenie obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o około 48 mld zł”.

Z odpowiedzi wiceministra wynika także, że „stosowna nowelizacja przepisów” zostanie przekazana do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego i że ma nadzieję, że ewentualne zmiany zostaną przyjęte w „konsensusie ze stroną samorządową”. Przypomniał także o wynikającej z przepisów zasadzie, że państwo musi rekompensować samorządom ubytki we wpływach z udziałów w PIT, jeśli są one mniejsze od przewidywanych.

„(…) podwyższenie kwoty wolnej od podatku może zmniejszyć dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, ale jednocześnie wpłynąć na zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej (czyli na zwiększenie wydatków z budżetu państwa)” – stwierdził wiceminister Jarosław Neneman.

Prace nad zmianą finansowania samorządów

W środę w Senacie podczas debaty nad budżetem minister finansów Andrzej Domański poinformował, że w resorcie trwają prace nad zmianami zasad finansowania samorządów w Polsce.

Postulat zwiększenia kwoty wolnej od podatku od osób fizycznych do 60 tys. zł z obecnych 30 tys. zł był zgłaszany przez Koalicję Obywatelską podczas kampanii wyborczej przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Z kolei kwota wolna od podatku została ustalona na poziomie 30 tys. zł po zmianach, jakie zostały wprowadzone w ramach „Polskiego Ładu” na początku roku 2022.