Ponad 70 proc. Polaków nie ma ze swoim partnerem lub partnerką kredytu, który razem spłacają - wynika z badania "Związek a finanse". Jak dodano, takie zobowiązanie ma ok. 30 proc. par; najczęściej to kredyt na zakup lub remont mieszkania albo domu.

Kredyt dla pary? Polacy są ostrożni

Jak wynika z badania "Związek a finanse", przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS):

  • 71 proc. Polaków w związkach nie ma wspólnego kredytu.
  • Niecałe 30 proc. Polaków w związku ma ze swoim partnerem lub partnerką kredyt, który wspólnie spłacają.

W grupie tej jest więcej małżeństw niż par w kohabitacie (kolejno 32 i 17 proc.). Znalazło się w niej również najwięcej 30-39 latków (46 proc.), mieszkańców wsi (34 proc.) oraz respondentów z najwyższymi dochodami od 7500 zł netto w górę (48 proc.).

Wspólny kredyt. Na co Polacy wspólnie zadłużają się?

Autorzy raportu wskazali, że w grupie ankietowanych, którzy przyznali, że dzielą kredyt ze swoim partnerem lub partnerką najpopularniejszym celem takiego zobowiązania jest zakup domu lub mieszkania.

"Ponadto co czwarty respondent - który ma wspólny kredyt ze swoją drugą połówką – przyznał, że zaciągnął go na remont miejsca, w którym mieszkają. W dalszej kolejności, jako cel wspólnego zobowiązania, 18 proc. Polaków z tej grupy wskazało zakup samochodu lub wyposażenia domu, jak sprzęt RTV/AGD czy meble" - podano.

Dodano, że 7 proc. ankietowanych deklaruje, że jego celem jest spłata bieżących potrzeb, takich jak np. opłaty za media domowe.

Wspólne konta i lokaty

Z badania wynika, że 31 proc. osób w parach ma wspólne konto oszczędnościowe, a 16 proc. dzieli lokatę. To pierwsze często wskazywali ankietowani w wieku od 70 lat w górę (37 proc.), osoby z dochodami od 7500 zł w górę (41 proc.) oraz po ślubie (35 proc. w porównaniu do 15 proc. w związku niesformalizowanym). Lokatę współdzieloną z partnerem wybierali natomiast najczęściej ankietowani z dużego miasta powyżej 250 tys. mieszkańców (23 proc.) oraz ponownie małżeństwa (18 proc.).

Co trzeci Polak w związku deklaruje, że ma wspólny rachunek z partnerem lub partnerką (33 proc.). Natomiast co piąty zachował również oddzielne konto osobiste (19 proc.). Wspólny rachunek częściej deklarują małżeństwa niż związki niesformalizowane, jednak - jak pokazują dane - nie wszystkie osoby po ślubie decydują się na taki krok.

"Wśród 39 proc. osób mieszkających ze swoim partnerem lub partnerką, którzy deklarują, że nie mają wspólnego konta, ale prowadzą wspólny budżet, znalazło się już 34 proc. ankietowanych w małżeństwie. Ponadto 5 proc. respondentów po ślubie przyznało, że nie dzieli konta z mężem lub żoną i nie prowadzi ze współmałżonkiem budżetu domowego (w porównaniu do 8 proc. ogółu badanych)" - podano.

Badanie zrealizowano na zlecenie Santander Consumer Banku metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez IBRiS w sierpniu br.; na próbie 1001 osób w związkach formalnych i nieformalnych, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ amac/