Małgorzata Zaleska została przewodniczącą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Do jego zadań należy między innymi rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych, rozrachunek transakcji, nadawanie kodów dla papierów wartościowych i podmiotów.

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych profesor Małgorzata Zaleska powiedziała, że traktuje tę nominację jako dowód zaufania ze strony Rady Depozytu. Wśród priorytetów, które wymienia jest, między innymi, przygotowanie i przeprowadzenie procesu autoryzacji KDPW jako centralnego depozytu papierów wartościowych zgodnie z unijnym rozporządzeniem dotyczącym tego typu instytucji. Krajowy Depozyt ma również zająć się edukacją ekonomiczną i promocją rynku kapitałowego. Małgorzata Zaleska ma nadzieję, że uda się przywrócić atrakcyjność, konkurencyjność, a także zaufanie inwestorów i emitentów do polskiego rynku.

Akcjonariuszami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w równych częściach są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski oraz Skarb Państwa.

Reklama