Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły w listopadzie br. 92,68 mld euro i wzrosły o 1,2% wobec poprzedniego miesiąca, podał Narodowy Bank Polski (NBP). W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 14,9%.

W przeliczeniu na dolary USA, rezerwy wyniosły 98,04 mld USD wobec 100,78 mld USD miesiąc wcześniej i w porównaniu do 100,39 mld USD rok wcześniej, podano w komunikacie.
Liczone w złotych, aktywa rezerwowe wyniosły w listopadzie 395,16 mld zł (wobec 390,51 mld zł miesiąc wcześniej i 337,37 mld zł rok wcześniej). Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.