Zarząd Banku Pekao wyraził zgodę na emisję obligacji o wartości do 1 mld zł – podał bank w czwartkowym raporcie bieżącym. Emisja związana jest z koniecznością spełnienia wymogów w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL).

"Bank Polska Kasa Opieki S.A. (...) niniejszym informuje, iż w dniu 15 czerwca 2023 r. Zarząd Banku podjął uchwałę wyrażającą zgodę na emisje przez Bank obligacji senioralnych nieuprzywilejowanych (...) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.000.000.000 PLN" – podał Bank Pekao w czwartkowym raporcie bieżącym.

Jak wskazano w tytule raportu, emisja dokonywana jest "pod MREL". Chodzi o wymagania w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (ang. Minimum Requirement for Eligible Liabilities and Own Funds).

Bank podał, że wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 tys. zł. Zastrzegł także, że szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wielkość emisji obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym.

"Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Obligacje będą niezabezpieczone. Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Obligacje będą oferowane w sposób niewymagający sporządzenia prospektu" – dodano w raporcie. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mk/