Rada UE przyjęła we wtorek znowelizowane przepisy o informacjach towarzyszących transferom środków pieniężnych. Nowelizacja polega na objęciu przepisami transferów kryptoaktywów.

"Dzisiejsza decyzja, to zła wiadomość dla tych, którzy chętnie wykorzystywali kryptoaktywa w swojej nielegalnej działalności, do obchodzenia sankcji UE lub finansowania terroryzmu i wojny. Kontynuowanie takich praktyk nie będzie już w Europie możliwe – jest to ważny krok naprzód w walce z praniem pieniędzy" - oświadczyła szwedzka minister finansów Elisabeth Svantesson, której kraj sprawuje obecnie półroczną prezydencję w Radzie UE.

Zgodnie z nowymi przepisami, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów są zobowiązani do gromadzenia i udostępniania niektórych informacji na temat nadawcy i odbiorcy dokonywanych przez nich transferów kryptoaktywów, niezależnie od kwoty kryptoaktywów będących przedmiotem transakcji.

Znowelizowane przepisy pozwolą śledzić transfery kryptoaktywów, tak by można było zidentyfikować ewentualne podejrzane transakcje i w razie potrzeby je zablokować.

Rozporządzenie stanowi część pakietu, który ma wzmocnić unijne przepisy o walce z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu i który Komisja Europejska przedstawiła 20 lipca 2021 r. Pakiet obejmuje też propozycję utworzenia nowego unijnego organu do walki z praniem pieniędzy.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

asc/ mal/