Ministerstwo Finansów planuje objęcie obowiązkiem sprawozdawczym kantory prowadzące skup i sprzedaż waluty ukraińskiej, wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP) danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

"Zmiana rozporządzenia wynika z potrzeby objęcia obowiązkiem sprawozdawczym przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową w zakresie zakupu i sprzedaży waluty ukraińskiej" - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt zmiany rozporządzenia dotyczy:

- objęcia obowiązkiem sprawozdawczym przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową w zakresie zakupu i sprzedaży waluty ukraińskiej;

- pozyskiwania danych umożliwiających ustalenie wartości zakupu i sprzedaży waluty ukraińskiej.

Projekt dotyczy ponad 2 tys. przedsiębiorców.

Dotychczas możliwe było ustalenie wartości zakupu i sprzedaży EUR, USD, GBP i CHF.

(ISBnews)