Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) 28 kwietnia złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku (GNB), podał Fundusz.

"Jest to kolejny standardowy etap procedury przymusowej restrukturyzacji, a Fundusz tym samym wypełnił zobowiązanie w tym zakresie nałożone przez Komisję Europejską. Złożenie wniosku w żaden sposób nie wpływa na sytuację VeloBank S.A., klientów tego banku oraz bezpieczeństwa środków w nim zgromadzonych. Wniosek nie wpływa również na sytuację osób posiadających kredyt walutowy w Getin Noble Bank S.A." - czytamy w komunikacie.

Do czasu ogłoszenia upadłości bankiem niezmiennie zarządza administrator wyznaczony przez BFG. Po ogłoszeniu upadłości przez sąd wierzyciele banku będą mogli zgłaszać roszczenia do masy upadłości, wskazano także.

Przypomniano także, że 30 września 2022 r. BFG wszczął przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble Banku, gdyż spełnione zostały wszystkie przesłanki ustawowe, w tym zagrożenie upadłością, która była jedyną alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji.

Z końcem września 2022 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wykluczył z obrotu akcje Getin Noble Banku.

W wyniku procedury resolution Getin Noble Banku powstał VeloBank, który jest kontrolowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Aktywa banku wynoszą 40 mld zł.

(ISBnews)