Inflacja konsumencka wyniosła 16,1% w ujęciu rocznym w marcu 2023 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,1%.

W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 13,3%, a towarów sięgnął 17,1%. W ujęciu m/m było to odpowiednio: +0,8% i +1,2%).

"W marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 2,3%), odzieży i obuwia (o 5%) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 1,8%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,58 pkt proc., 0,19 pkt proc. i 0,1 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 0,9%) i rekreacji i kultury (o 0,3%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,08 pkt proc. i 0,02 pkt proc." czytamy w komunikacie.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 24,6%), mieszkania (o 18,5%), rekreacji i kultury (o 16,4) oraz restauracji i hoteli (o 16,9%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 5,9 pkt proc., 4,6 pkt proc., 1 pkt proc. i 0,85 pkt proc., podano także.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w marcu w ujęciu r/r