Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 2% r/r w IV kw. 2022 r. wobec 3,6% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie listopada), wzrost PKB w tym ujęciu w IV kw. br. wyniósł 2%.

"W IV kwartale 2022 r. nastąpił wzrost PKB, który w skali roku wyniósł 2%. Wpłynął na to wzrost popytu krajowego, który ukształtował się na poziomie 1,1% (w III kw. 2022 r. odnotowano zwiększenie popytu krajowego o 3,1%). Złożył się na to wzrost akumulacji brutto o 8% (wobec wzrostu w III kwartale 2022 r. o 11,4%) oraz spadek spożycia ogółem o 1,5% (wobec wzrostu w III kwartale 2022 r. o 0,7%). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zmniejszyło się o 1,5% (wobec wzrostu w III kw. 2022 r. o 0,9%). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,9% (wobec wzrostu w III kwartale 2022 r. o 2,0%)" - czytamy w komunikacie.

W IV kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 2,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 0,4%, podał też Urząd.

(ISBnews)