Zarząd Orbisu proponuje podział ubiegłorocznego zysku (80,6 mln zł) w taki sposób, aby na dywidendę trafiło 69,1 mln zł, a 11,5 mln zł pozostawione zostało w spółce.

Proponowany dzień dywidendy to 16 lipca, a dzień jej wypłaty 4 sierpnia.

Rok wcześniej spółka również wypłaciła 1,5 zł dywidendy na akcję. Na ten cel trafiło wówczas 59,6 mln zł z zysku za 2013 rok oraz 9,5 mln zł z zysków niepodzielonych w latach ubiegłych. (PAP)

kuc/ jtt/