Pekao Bank Hipoteczny zwiększył rezerwę na ryzyko prawne zw. z portfelem kredytów frankowych udzielonych konsumentom i utworzył rezerwę na kredyty frankowe udzielone przedsiębiorcom; obniżył też szacunki dot. korzystania z wakacji kredytowych - wynika ze środowego komunikatu banku.

Pekao Bank Hipoteczny podał, że w jednostkowych wynikach finansowych za rok 2022 zostanie ujęte m.in. zwiększenie o 54,4 mln zł rezerwy na ryzyko prawne związane z posiadanym portfelem kredytów hipotecznych denominowanych do franka szwajcarskiego udzielonych konsumentom.

Jak przekazano, decyzja wynika z prognozowanego napływu nowych spraw spornych. Poinformowano, że na dzień 31 grudnia 2022 roku łączna kwota rezerw utworzonych na ten cel wynosi 166,6 mln zł.

Ponadto zarząd banku zdecydował o utworzeniu rezerwy w wysokości 30,4 mln zł na ryzyko prawne związane z posiadanym portfelem kredytów hipotecznych denominowanych do franka szwajcarskiego udzielonych przedsiębiorcom. Uzasadniono to wzrostem ryzyka prawnego dotyczącego kwestionowania umów kredytu przez klientów banku niebędących konsumentami. Na dzień 31 grudnia 2022 roku łączna kwota rezerw utworzonych na ten cel wynosi 31,7 mln zł - wskazano.

Poinformowano, że obie pozycje obciążą wynik banku za 2022 r.

Bank zaktualizował też szacunki dotyczące korzystania kredytobiorców z wakacji kredytowych w kolejnych miesiącach z zakładanego pierwotnie poziomu 85 proc. do poziomu około 76 proc. Jak ocenił, aktualizacja powiększy wynik banku za ub.r. o 14,9 mln zł.

"Bank informuje, że powyższe będzie przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta. Do czasu zakończenia prac nad sprawozdaniem finansowym za 2022 rok oraz zakończenia jego badania przez biegłego rewidenta podane kwoty mogą ulec zmianie. Ostateczna wartość i ich wpływ na wynik banku zostaną wskazane w sprawozdaniu finansowym banku za 2022 rok" - podano.

Pekao Bank Hipoteczny to bank specjalistyczny w 100 proc. należący do Banku Pekao. Zajmuje się m.in. pozyskiwaniem dla Grupy Pekao długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych.(PAP)

kmz/ drag/