PKB Polski wzrósł w 2022 r. o 4,9 proc. vs 6,8 proc. w 2021 r.

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł o 4,9% r/r w 2022 r. wobec 6,8% wzrostu w poprzednim roku, podał wstępne szacunkowe dane Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost na poziomie 4,8% r/r w 2022 r.

"Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2022 r. był realnie wyższy o 4,9% w porównaniu z 2021 r. , wobec wzrostu o 6,8% w 2021 r. (w cenach stałych roku poprzedniego)" - czytamy w komunikacie.

W 2022 r. popyt krajowy zwiększył się realnie o 5,5% w porównaniu z 2021 r., w którym zanotowano wzrost o 8,4%, podano także.

"Nakłady brutto na środki trwałe w 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 4,6% (wobec wzrostu o 2,1% w 2021 r). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2022 r. wyniosła 16,8% wobec 17,0% w 2021 r." - czytamy dalej.

Spożycie ogółem w 2022 r. wzrosło realnie o 2,1%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3% (w 2021 r. zanotowano wzrost odpowiednio o 5,9 oraz o 6,3%). Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 7,6 pkt proc. w 2021 r. wobec -3,1 pkt w 2020 r., podał też Urząd. Wpływ spożycia ogółem wyniósł 3,6 pkt proc. (wobec -0,8 pkt rok wcześniej), a wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych sięgnął +3,4 pkt proc. (wobec -1,7 pkt rok wcześniej). Z kolei wpływ nakładów brutto na środki trwałe wyniósł w ub.r. +1,3 pkt proc. (wobec -1,6 pkt rok wcześniej).

"Nakłady brutto na środki trwałe w 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 4,6% (wobec wzrostu o 2,1% w 2021 r). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2022 r. wyniosła 16,8% wobec 17,0% w 2021 r." - napisał Urząd.

"Na podstawie aktualnie dostępnych danych oszacowano następujące dynamiki wzrostu wartości dodanej brutto: - wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2022 r. wzrosła o 4,6% w porównaniu z 2021 r., wobec wzrostu o 6,6% w 2021 r.,

- wartość dodana brutto w przemyśle w 2022 r. wzrosła o 7% w porównaniu z 2021 r., wobec wzrostu o 2,8% w 2021 r.,

- wartość dodana brutto w budownictwie w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. wzrosła o 4,5%, wobec wzrostu o 5,3% w 2021 r.,

- wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. wzrosła o 2%, wobec wzrostu o 9,0% w 2021 r." - czytamy dalej w komunikacie.

(ISBnews)