Od 18 stycznia hodowcy świń, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę będą mogli ubiegać się o nadzwyczajne tymczasowe wsparcie. Pomoc nie może przekroczyć 15 tys. euro. - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie skierowane jest do rolników prowadzących działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli świń, jeżeli do 15 maja 2022 r. zgłosili do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) co najmniej 10 świń urodzonych w siedzibie stada między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r oraz do 18 stycznia 2023 r. zgłosili oznakowanie przynajmniej 1 zwierzęcia tego gatunku, które urodziło się od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Rolnicy powinni ponadto spełniać jeden z warunków tj. prowadzić produkcję ekologiczną; otrzymać pomoc w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”; otrzymać płatność za zazielenienie lub przeprowadzić inne działania pro-środowiskowe.

Jest to zupełnie nowy rodzaj pomocy finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W projekcie rozporządzenia zapisano, że wysokość pomocy będzie zależała od liczby zgłoszonych świń. Np. jeżeli rolnik zgłosił do rejestru co najmniej 10 sztuk, pomoc wyniesie 2,4 tys. zł, a w przypadku 600 sztuk - 70 tys. zł.

Pomoc może być przyznana rolnikowi tylko raz i nie może przekroczyć 15 tys. euro.

Wnioski będą przyjmowane od 18 do 31 stycznia 2023 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR. więcej na stronie www.gov.pl/web/arimr. (PAP)