"W ramach oferty spółka nabędzie nie więcej niż 1.138.380 akcji, na które składa się 771.960 akcji na okaziciela notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz 366.420 akcji imiennych. Oferowana cena zakupu jednej akcji wynosi 12,00 zł" - napisano w komunikacie.

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy spółki rozpocznie się w 7 kwietnia, a zakończy w dniu 17 kwietnia 2015 r.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu oferty jest DM BZ WBK.

Ogłoszona przez spółkę oferta skupu jest elementem uchwalonego w czerwcu 2014 r. Programu Nabywania Akcji Własnych, w ramach którego spółka może nabyć, w drodze jednej lub dwóch ofert, nie więcej niż 3.638.380 akcji, które stanowią nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego spółki.

W sierpniu 2014 r. Agora ogłosiła ofertę skupu do 2.779.970 akcji własnych po cenie 12 zł za jedną nabywaną akcję. (PAP)

mj/ ana/