Produkcja przemysłowa w listopadzie 2022 r. wzrosła o 4,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 2,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 2,5 proc. rdr i wzrostu o 0,4 proc. mdm.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,4 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,7 proc. wyższym w porównaniu z październikiem br.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w listopadzie i październiku 2022 r.:

listopad listopad październik październik
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 4,6 2,9 6,6* -0,9*
górnictwo i wydobywanie 0,6 -0,2 4,5* -3,0
przetwórstwo przemysłowe 6,1 1,5 9,2* -1,8*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -8,5 23,5 -17,0 16,2*
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 0,7 -0,9 0,5 -3,0

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)

pat/ gor/