Duże obciążenie finansowe w większości firm generują koszty i benefity pracownicze, ale jednocześnie utrzymanie sprawdzonej kadry to kluczowe wyzwanie i potrzeba przedsiębiorców. Jeśli charakter pracy na to pozwala, dobrym rozwiązaniem może być zatem wprowadzenie pracy zdalnej lub hybrydowej oraz zlecanie części zadań na zewnątrz (outsourcing). Pracodawcy mogą również skorzystać z rozwiązań optymalizujących zarządzanie czasem pracy pracowników takich jak wydłużenie okresu rozliczeniowego czy równoważny system czasu pracy, a w skrajnych przypadkach wprowadzić przestój w zakładzie. Zapomniane, ale wciąż obowiązujące są również niektóre przepisy tarczy antykryzysowej, które oferują pewne rozwiązania ograniczające koszty pracodawcy.
Pewne oszczędności może przynieść także uporządkowanie różnorodnych opłat związanych z usługami IT. Warto również zastanowić się nad obniżeniem kosztów związanych z energią, której ceny drastycznie wzrosły w ostatnim roku. Obniżenie ich nie jest łatwe, ale możliwe. W utrzymaniu płynności finansowej pomóc też mogą metody finansowania zewnętrznego, takie jak leasing czy faktoring zewnętrzny. Nie można również zapomnieć o monitoringu i weryfikacji kondycji finansowej swoich kontrahentów – przychody firmy w dużej mierze zależą przecież od tego, czy są oni w stanie realizować swoje zobowiązania na czas. Jeśli tego nie robią, możemy podjąć działania, które mają na celu ich zdyscyplinowanie.