Komisja Nadzoru Finansowego zaleca zwiększenie funduszy pomocowych banków spółdzielczych; powinno to nastąpić do końca 2023 r. - poinformowała KNF w piątkowym komunikacie. Kwota środków zgromadzonych w funduszach pomocowych powinna odpowiadać 1 proc. środków gwarantowanych - dodała.

"Komisja Nadzoru Finansowego, w celu wzmocnienia sektora banków spółdzielczych, zaleca jednostkom zarządzającym systemami ochrony banków spółdzielczych i banków zrzeszających zwiększenie funduszy pomocowych, o których mowa w art. 22g ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających" - przekazała KNF.

Jak dodała, zwiększenie funduszy powinno nastąpić do 31 grudnia 2023 roku.

Kwota środków zgromadzonych w funduszach pomocowych - jak zaznaczyła - powinna odpowiadać 1 proc. środków gwarantowanych. "Kwota ta powinna zostać zgromadzona w formie składek uczestników systemu ochrony" - wskazano.

Komisja podkreśliła, że banki, które są uczestnikami systemów ochrony, z wyjątkiem banków zrzeszających oraz banków spółdzielczych korzystających z pomocy zwrotnej systemów ochrony, powinny wnieść 100 proc. wymaganej kwoty do 31 grudnia br. Natomiast banki zrzeszające oraz banki spółdzielcze korzystające z pomocy zwrotnej systemów ochrony powinny wnieść wpłaty do 31 grudnia 2023 r. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ pad/