Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzić emisję obligacji na rynkach zagranicznych, nominowaną w USD lub euro, na początku 2023 r., poinformowała szefowa resortu Magdalena Rzeczkowska.

"W 2023 r., na początku roku, przeprowadzimy taką emisję. Zobaczymy, czy będzie to rynek dolarowy, czy euro. Na bieżąco oceniamy potrzeby pożyczkowe" - powiedziała Rzeczkowska podczas konferencji prasowej.

"Tak planujemy. Nie ma konkretnych rynków ani dat. Będzie to zależało od naszych potrzeb" - dodała.

Minister podkreśliła, że resort trzyma się strategii zarządzania długiem i zasady 25% emisji na rynkach zagranicznych.

"Jest możliwe przekroczenie 25%, ale nie widzę takiej konieczności" - wskazała Rzeczkowska, podkreślając, że ministerstwo bazuje w emisjach długu głównie na rynku wewnętrznym.

Na początku listopada br. Ministerstwo Finansów uplasowało 5- i 10-letnie obligacje benchmarkowe nominowane w dolarach amerykańskich o terminie wykupu 16 listopada 2027 r. oraz 16 listopada 2032 r. Łączna wartość nominalna nowej emisji obligacji wyniosła 3 mld USD (każda transza po 1,5 mld USD).

(ISBnews)