Nabory wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności rozpoczną się w I kw. 2023 r., poinformował wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Cztery z ośmiu programów krajowych zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską - w tym największy program, który ma przyczynić się do budowy gospodarki niskoemisyjnej pn. Fundusze Europejskie dla Infrastruktury, Klimatu i Środowiska (FEnIKS).

"Strona polska spodziewa się, że do końca 2022 r. Komisja Europejska zaakceptuje wszystkie programy {w ramach Funduszu Spójności]. Tym samym proces pozyskania środków z Unii Europejskiej można uznać za bardzo zaawansowany. Planuje się, że pierwsze nabory zostaną ogłoszone w I kwartale 2023 r." - napisał Uściński w odpowiedzi na interpelację poselską ws. możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich na ocieplenie i renowację budynków.

Podkreślił, że cztery z ośmiu programów krajowych zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską - w tym największy program, który przyczyni się do budowy gospodarki niskoemisyjnej pn. Fundusze Europejskie dla Infrastruktury, Klimatu i Środowiska (FEnIKS).

Jednocześnie równie zaawansowane są prace nad 16 programami regionalnymi, wskazał także.

30 czerwca 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą zatwierdzającą Umowę Partnerstwa 2021-2027, która określa strategię wykorzystania funduszy europejskich.

W celu wdrożenia funduszy europejskich Polska opracowała i przekazała Komisji projekty programów, czyli szczegółowych planów określających sposób wykorzystania funduszy.

Zdaniem wiceministra, "proces negocjacji programów jest bardzo zaawansowany" .