W poniższych tabelach najnowsze dane o PKB w poszczególnych kwartałach w latach 2021-2022 w porównaniu z danymi z 31 sierpnia 2022 r.

(PAP Biznes)

pat/gor/