W żaden sposób nie zostały naruszone ustawowe warunki wykonywania mandatu przez członków RPP – czytamy w opublikowanym w czwartek stanowisku zarządu Narodowego Banku Polskiego.

W czwartek na stronach Narodowego Banku Polskiego zostało opublikowane stanowisko zarządu banku centralnego, które odnosi się do niedawnego „listu otwartego byłych Prezesów Narodowego Banku Polskiego (+NBP+) i kilku byłych członków Rady Polityki Pieniężnej (+RPP+)”.

W stanowisku zarządu NBP czytamy, że list ten zawiera „nieprawdziwe tezy i zarzuty”, które zostały sformułowane m.in. na podstawie „indywidualnych wypowiedzi dwóch członków RPP”, które były następnie „kilkukrotnie publicznie prostowane”.

„Zarząd NBP stanowczo podkreśla, że wbrew treści listu otwartego w żaden sposób nie zostały naruszone ustawowe warunki wykonywania mandatu przez członków RPP. Strzegąc niezależności banku centralnego, Zarząd NBP oświadcza, że w szczególności w żaden sposób nie ogranicza możliwości wypowiedzi członków RPP w granicach obowiązującego prawa, ani też nie ogranicza dostępu do materiałów i analiz przygotowywanych w NBP. Od początku 2022 r., w związku z realizowanymi zadaniami, RPP otrzymała 486 materiałów obejmujących dokumenty analityczne, prognostyczne, statystyczne, wyniki badań ankietowych itd.” – podano w stanowisku Zarządu NBP.

Wskazano w nim również, że sytuacja prawna członków RPP kreowana jest w pierwszej kolejności przepisami art. 227 Konstytucji RP oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim. Dodano, że unormowania Konstytucji RP i ustawy o NBP zostały uszczegółowione przez postanowienia zawarte w aktach wykonawczych do ustawy o NBP, dotyczące organizacji i podziału zadań w banku centralnym.

„Z punktu widzenia funkcjonowania RPP oraz aktywności jej członków, istotne są także dokumenty wewnętrzne i wypracowana praktyka współdziałania w ramach struktury banku centralnego. Regulamin RPP uchwalany jest przez Radę na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o NBP. Dobre Praktyki kontaktów z mediami i komunikacji członków RPP z otoczeniem zewnętrznym, mające charakter - przewidzianego w Regulaminie RPP - ustalenia Rady, zostały przyjęte w 2010 r. Aktualne rozwiązania, wzorowane na wcześniej wypracowanych doświadczeniach w funkcjonowaniu RPP, obowiązują wszystkich członków RPP” – stwierdzono w stanowisku zarządu NBP.

Stwierdzono także, że zapewnienie członkom RPP dostępu do opracowań i analiz banku centralnego wymaga zachowania odpowiednich procedur. Zgodnie z ustawą o NBP projekty uchwał i innych materiałów kierowanych do Rady rozpatrywane są uprzednio przez Zarząd NBP.

„Niniejsza regulacja, w niezmienionym brzmieniu, obowiązuje od daty wejścia w życie ustawy o NBP, tj. od dnia 1 stycznia 1998 r.” – czytamy w stanowisku.

Zarząd NBP ocenił, że organy Narodowego Banku Polskiego pracują zgodnie z organizacją i zasadami działania określonymi w przepisach prawa dla realizacji celu działalności banku centralnego oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania wszystkich jego zadań.

„Z uwagi na przedstawione wyżej uwarunkowania, Zarząd NBP jednoznacznie stwierdza, że oceny i wezwanie sformułowane w przywołanym liście otwartym nie znajdują jakiegokolwiek oparcia w istniejącym stanie faktycznym i prawnym, determinującym wykonywanie mandatu członka Rady Polityki Pieniężnej” – stwierdzono. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mk/