"Jest wyjście z tej sytuacji. Zaproponuję na najbliższym posiedzeniu, by powrócić do zmian regulaminu. Poprzednia Rada w końcówce kadencji zmieniła regulamin obecnej Radzie - wykreślono bieżący dostęp do analiz. Po pierwsze, jest kilka elementów, do których należy wrócić, przedyskutować, a być może też - nie wykluczam tego, można byłoby poprawić ten regulamin. Wyjściem z całej sytuacji byłby taki projekt Regulaminu, który byłby zatwierdzony przez wszystkich - nową Radę" - powiedział Kotecki w rozmowie z TVN24.

"Komfort pracy w Radzie nie jest dostateczny, nie jest taki, jaki powinien być. Myślę, że przewodniczący [przewodniczący RPP i prezes NBP Adam Glapiński] powinien zaproponować jakiś projekt i w grudniu powinniśmy go przyjąć" - powiedział Kotecki.

Wyraził nadzieję, że przewodniczący Rady zwoła spotkanie w najbliższym czasie, by uzgodnić wspólnie Regulamin.

Reklama

"Przewodniczący Rady może zwołać to spotkanie w każdej chwili; nie musi czekać do początku listopada. Mam nadzieję, że to zrobi, zwoła nas wszystkich, usiądziemy do kwestii zasad, standardów i regulaminów i uzgodnimy wspólnie Regulamin i już będziemy się tego trzymać" - powiedział członek Rady.

Według niego, warunki pracy powinny być najlepsze z możliwych po to by decyzje, które podejmuje Rada i wpływają na życie Polaków, one muszą być optymalne.

O konieczności zmian w Regulaminie RPP mówił wczoraj inny jej członek - Przemysław Litwiniuk. Poinformował, że rozważy zaskarżenie do sądu "rozlicznych" zmian regulaminu Rady, które - jak ocenia - ograniczały lub wyłączały możliwość sprawowania mandatu przez członków RPP.

"W moim przekonaniu, jeżeli ktoś skreśla z regulaminu w drodze uchwały z listopada ubiegłego roku postanowienie, które głosi: "Rada na bieżąco otrzymuje w NBP materiały o charakterze statystycznym, informacyjnym i analitycznym niezbędne do wykonywania przez nią obowiązków", to niech się rzetelnie wytłumaczy wobec Rady, wobec społeczeństwa i ewentualnie wobec sądu, jakie racje, jakie wartości, jaka aksjologia przyświecała mu poprzez wyeliminowanie tego z obrotu prawnego" - dodał członek RPP.

Według harmonogramu, kolejne decyzyjne posiedzenie RPP planowane jest na 9 listopada.

(ISBnews)