- Dziś przedstawiamy coś, co jest bardzo ważne dla wielu podmiotów gospodarczych i samorządowych: mechanizmy maksymalnej ceny dla odbiorców wrażliwych, samorządowców i MSP - powiedział na oficjalnej konferencji premier Mateusz Morawiecki. Gospodarstwa domowe, MSP oraz instytucje użyteczności publicznej w 2023 r. zapłacą rachunki za prąd według stawek maksymalnych, które zagwarantuje ustawa.

Jak dodał premier, wszystkie gospodarstwa domowe będą podlegały zarządzonej przez nasz rząd niższej taryfy. Rząd pracuje także nad ustawą o dystrybucji węgla. - Rozmawiałem o tym z samorządowcami. Jest tu znacznie więcej zgodny, niż najbardziej wojowniczo nastawieni samorządowcy chcieliby wskazywać - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Cena maksymalna 1 MWh energii elektrycznej w przypadku gospodarstw domowych ma wynieść 693 zł. Chodzi o te gospodarstwa, które przekroczą limit zużycia objęty zamrożeniem taryf. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów użyteczności publicznej cena 1 MWh energii wyniesie 785 zł. Tak wynika z projektu ustawy opracowanej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zaprezentowanego we wtorek przez przedstawicieli rządu.

Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku trafi teraz do Sejmu.

Cena maksymalna na prąd dla gospodarstw domowych

Niezależnie od rozwiązań ogłoszonych we wtorek przez rząd, rodziny skorzystają z ochrony taryfowej. Stosowne rozwiązania znalazły się w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która uchwalona już przez parlament i oczekuje (według stanu na 11.10.2022) na podpis prezydenta. Zgodnie z nią, ceny energii w 2023 r. zostaną zamrożone do poziomu obecnego w przypadku zużycia prądu do limitu:

- 2 MWh – dla gospodarstw domowych;

- 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną;

- 3 MWh – dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Ogłoszone we wtorek przez rząd rozwiązanie przewiduje, że gospodarstwa domowe skorzystają z ceny maksymalnej 693 zł/1 MWh w zakresie całości poboru powyżej limitów 2/2,6/3 MWh.

Cena maksymalna na prąd dla podmiotów użyteczności publicznej

- To już piąty legislacyjny instrument wsparcia dla odbiorców energii – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jak dodała, do 30 listopada konieczne jest [przyp.red] złożenie oświadczenia do dostawcy energii, że dany podmiot jest szkołą, przedszkolem, żłobkiem, przychodnią itp.

Ta propozycja jest odpowiedzią na pretensje samorządów, które nie zostały objęte ochroną taryfową obawiały się wysokich podwyżek cen za energię w 2023 r. Warto jednak zaznaczyć, że dotyczy ona nie tylko podmiotów samorządowych. Wśród instytucji wrażliwych, którym zostanie zapewniona maksymalna cena energii, rząd wymienił:

- placówki służby zdrowia,

- szkoły i uczelnie wyższe,

- placówki zajmujące się szeroko rozumianą opieką nad różnymi grupami społecznymi (jednostki pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, integracji społecznej, żłobki i kluby dziecięce, noclegownie, placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi).

Przedsiębiorstwa energetyczne będą musiały stosować w rozliczeniu z takimi odbiorcami cenę maksymalną 785 zł/1MWh za – jak zapisano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - „zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu stanowiącego równowartość poboru nie więcej niż 90 proc. zużycia energii elektrycznej tych odbiorców”.

Według informacji zaprezentowanych na konferencji prasowej członków rządu, za podmioty wrażliwe będą uważane m.in.:

- szpitale i przychodnie;

- ośrodki pomocy społecznej;

- szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe;

- kościoły lub inne związki wyznaniowe;

- remizy OSP;

- placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, chorych lub w podeszłym wieku;

- rodzinne domy pomocy;

- zaopatrzenie w wodę;

- transport zbiorowy;

- kanalizacja.

Cena maksymalna na prąd dla MSP

Analogiczną ochronę jak podmioty użyteczności publicznej otrzymają mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Będą płacić rachunki według ceny maksymalnej 785 zł/1MWh za – jak zapisano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - „zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu stanowiącego równowartość poboru nie więcej niż 90% zużycia energii elektrycznej tych odbiorców”.