Wolniejszy spadek bezrobocia prognozują analitycy Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Wskaźnik rynku pracy w lutym ponownie zmalał.

Utrwalenie poprawy na rynku pracy uzależnione jest od ogólnego stanu koniunktury gospodarczej w kraju, a ta pozostaje pod silnym wpływem sytuacji w naszym najbliższym otoczeniu - zaznaczają analitycy BIEC.

Według nich styczniowy wzrost stopy bezrobocia do 12% miał głównie charakter sezonowy.

Zaznaczają, że maleje liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Widać to niemal nieprzerwanie od jesieni 2013 roku, zaś w ostatnich miesiącach zjawisko to przybrało na sile.

Utrzymuje się natomiast tendencja do wzrostu liczby bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zmiany w istotnym stopniu dotyczą długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych do 25 roku życia oraz bezrobotnych powyżej 50 roku życia - wynika z raportu BIEC.